Wanneer zijn er vieringen?
Rooster van weekendvieringen

 

Wanneer zijn er vieringen?

In het weekeinde zijn er twee vieringen:

  • zaterdag om 17.00 uur
  • zondag om 11.00 uur

Twee tot drie maal per maand zijn dit eucharistievieringen. Pater Leo de Jong o.p. gaat doorgaans twee maal in deze vieringen voor. In de andere eucharistievieringen zijn dit pastor Charles Duijnstee, pastor Henri Egging of pater Avin Kunnekkadan svd.
De andere weekeinden zijn er vieringen van Woord, Gebed en Communie.
In deze vieringen gaan voor pastor Mirjam Heikens, pastor Kees Koeleman of een van de leden van de liturgiegroep.

De vieringen kenmerken zich door zorgvuldigheid in gebed en prediking.
Er wordt veel gezongen.
Tweemaal per maand ondersteunt bij de zondagviering zanggroep Sint Jan de samenzang.
Op de andere zondagen is er samenzang, soms een gastkoor.
Op de zaterdagen wordt er niet gezongen maar wordt de viering opgeluisterd door muzikale intermezzo's.

Na de zondagviering is er gelegenheid om elkaar bij een kopje koffie of thee te ontmoeten.

Op de eerste zondag van de maand is er om 13.00 uur een viering voor/door Antillianen.

naar boven


Rooster van weekendvieringen / speciale vieringen
(van zaterdag 13 september t/m zondag 28 december 2014)

(rooster onder voorbehoud)

2014
       
zaterdag 13 september 2014
zondag 14 september 2014
17:00
11:00
 eucharistieviering pastor
Charles Duystee
zondag: m.m.v. zanggroep St. Jan o.l.v. Zurisadai Ramirez
zaterdag 20 september 2014
zondag 21 september 2014
17:00
11:00
viering van woord, gebed en communie Liturgiegroep zondag: samenzang
o.l.v. Wim van der Steen
zaterdag 27 september 2014
zondag 28 september 2014
17:00
11:00
 eucharistieviering pater
Leo de Jong op
zondag: m.m.v. zanggroep St. Jan o.l.v. Zurisadai Ramirez
zaterdag 4 oktober 2014
zondag 5 oktober 2014
17:00
11:00
viering van woord, gebed en communie pastor
Mirjam Heikens
zondag: samenzang
o.l.v. Wim van der Steen

zaterdag 11 oktober 2014
zondag 12 oktober 2014

17:00
11:00
viering van woord, gebed en communie Liturgiegroep zondag: m.m.v. zanggroep St. Jan o.l.v. Zurisadai Ramirez

zaterdag 18 oktober 2014
zondag 19 oktober 2014

17:00
11:00

eucharistieviering pastor
Charles Duystee
zondag: samenzang
o.l.v. Wim van der Steen
zaterdag 25 oktober 2014
zondag 26 oktober 2014
17:00
11:00
eucharistieviering pastor
Henri Egging
zondag: m.m.v. zanggroep St. Jan o.l.v. Zurisadai Ramirez
zaterdag 1 november 2014
Allerheiligen
zondag 2 november 2014
Allerzielen
17:00

11:00
eucharistieviering pater
Leo de Jong op

zondag: samenzang
o.l.v. Wim van der Steen

zaterdag 8 november 2014
zondag 9 november 2014
17:00
11:00
viering van woord, gebed en communie pastor
Kees Koeleman
zondag: m.m.v. zanggroep St. Jan o.l.v. Zurisadai Ramirez
zaterdag 15 november 2014
zondag 16 november 2014
17:00
11:00
eucharistieviering pater
Leo de Jong op
zondag: m.m.vb. de Oostercantorij o.l.v. Andries Stam
zaterdag 22 november 2014
zondag 23 november 2014
Christus Koning

17:00 11:00

eucharistieviering pastor
Henri Egging
zondag: m.m.v. zanggroep St. Jan o.l.v. Zurisadai Ramirez
zaterdag 29 november 2014
zondag 30 november 2014
17:00
11:00
viering van woord, gebed en communie Liturgiegroep zondag: samenzang
o.l.v. Nel de Heer

zaterdag 6 december 2014
zondag 7 december 2014

17:00
11:00
eucharistieviering pater
Leo de Jong op

zondag: samenzang
o.l.v. Wim van der Steen

zaterdag 13 december 2014
zondag 14 december 2014
17:00
11:00
viering van woord, gebed en communie pastor
Mirjam Heikens
zondag: m.m.v. zanggroep St. Jan o.l.v. Zurisadai Ramirez
zaterdag 20 december 2014
zondag 21 december 2014
17:00
11:00
eucharistieviering pater
Leo de Jong op
zondag: samenzang
o.l.v. Wim van der Steen
woensdag 24 december 2014
Kerstavond
21:00
eucharistieviering pater
Leo de Jong op
Woensdag: m.m.v. zanggroep St. Jan o.l.v. Zurisadai Ramirez
donderdag 25 december 2014
1e Kerstdag
11:00 eucharistieviering pater
Leo de Jong op
donderdag: samenzang
o.l.v. Wim van der Steen
zaterdag 27 december 2014
zondag 28 december 2014
17:00
11:00
viering van woord, gebed en communie Liturgiegroep zondag: samenzang
o.l.v. Nel de Heer

 

VIERINGEN VLIETLANDZIEKENHUIS

Elke zondagmorgen is er een oecumenische kerkdienst in het Vlietlandziekenhuis in Schiedam.
Deze diensten, die ook door butenstaanders kunnen worden bijgewoond, worden door de ZOS
(Zieken Omroep Schiedam) rechtstreeks uitgezonden via de radio.

Tijdstip: zondagmorgen tussen 9:30 en 10:30 uur.

In het ziekenhuis is de dienst nu te ontvangen via radiokanaal 36.
Ook buiten het ziekenhuis kunnen de diensten beluisterd worden:

via Caiway FM frequentie 99.0 MHz
op internet: www.zosradio.nl .

Voorgangers uit de verschillende kerkgenootschappen leiden bij toerbeurt deze vieringen, steeds met muzikale ondersteuning, geregeld ondersteund door een gastkoor.

********

MEDITATIE EN MIDDAGGEBED

Elke tweede en vierde zaterdag van de maand bent u welkom.
De aanvang is 11.00 uur; vanaf 10.30 is er koffie en thee.

In een jachtige wereld wordt hier een mogelijkheid geboden om tot rust te komen, voorbeden te doen of een kaarsje op te steken. Voorgangers uit de diverse kerken leiden de bijeenkomsten.
De Raad van Kerken ondersteunt deze bijeenkomsten
van harte. We breiden de kring graag voor u uit.

Cees Koogje

********

TAIZÉVIERINGEN

Elke 1e woensdag van de maand is er een (oecumenische)Taizéviering in de Oud Katholieke kerk aan de Dam in Schiedam, van 19:00 - 19:45 uur. Inlichtingen: Lidwien Meijer, 010-4266032.

********

naar boven

terug naar openingspagina