Wanneer zijn er vieringen?

In het weekeinde zijn er twee vieringen:

  • zaterdag om 17.00 uur
  • zondag om 11.00 uur

Twee tot drie maal per maand zijn dit eucharistievieringen. Pater Leo de Jong o.p. gaat doorgaans twee maal per maand in deze vieringen voor. In de andere eucharistievieringen zijn dit pastor Charles Duijnstee, pastor Henri Egging of pater Avin Kunnekkadan svd.
De andere weekeinden zijn er vieringen van Woord, Gebed en Communie.
In deze vieringen gaan voor pastor pastor Kees Koeleman of een van de leden van de liturgiegroep.

De vieringen kenmerken zich door zorgvuldigheid in gebed en prediking.
Er wordt veel gezongen.
Tweemaal per maand ondersteunt bij de zondagviering zanggroep Sint Jan de samenzang.
Op de andere zondagen is er samenzang, soms een gastkoor.
Op de zaterdagen wordt er niet gezongen maar wordt de viering opgeluisterd door muzikale intermezzo's.

Na de zondagviering is er gelegenheid om elkaar bij een kopje koffie of thee te ontmoeten.

Op de eerste zondag van de maand is er om 13:30 uur een viering voor/door Antillianen.

naar boven


Rooster van weekendvieringen / speciale vieringen
(van zaterdag 06 januari tot en met zondag 25 maart 2018)

2018
tijd
viering
voorganger
 
zaterdag 06 januari
zondag 07 januari
17:00
11:00
viering van woord, gebed en communie pastor
Kees Koeleman
zondag:
samenzang o.l.v. Nel de Heer
zaterdag 13 januari
zondag 14 januari
17:00
11:00
eucharistieviering pater
Leo de Jong o.p.
zondag:
samenzang m.m.v. zanggroep St. Jan o.l.v. Zurisadai Ramirez
zaterdag 20 januari
zondag 21 januari

17:00
11:00

eucharistieviering pater
Leo de Jong o.p.

zondag:
samenzang o.l.v. Martin Vijverberg

zaterdag 27 januari
zondag 28 januari
17:00
11:00
viering van woord, gebed en communie
Liturgiegroep
zondag:
samenzang m.m.v. zanggroep St. Jan o.l.v. Zurisadai Ramirez

zaterdag 03 februari
zondag 04 februari

17:00
11:00

eucharistieviering

pater
Leo de Jong o.p.

zondag:
samenzang o.l.v. Nettie Dijkstra

zaterdag 10 februari
zondag 11 februari  
17:00
11:00
eucharistieviering
pastoor
Charles Duynstee
zondag:
samenzang m.m.v. zanggroep St. Jan o.l.v. Zurisadai Ramirez
woensdag 14 februari - Aswoensdag

19:00

viering van woord, gebed en communie

pastor Lidwien Meijer

samenzang o.l.v. Nel de Heer
zaterdag 17 februari
zondag 18 februari
17:00
11:00
eucharistieviering
pater
Leo de Jong o.p.
zondag:
samenzang o.l.v. Nel de Heer
zaterdag 24 februari
zondag 25 februari
17:00 
11:00

viering van woord, gebed en communie

Liturgiegroep

zondag:
samenzang m.m.v. zanggroep St. Jan o.l.v. Zurisadai Ramirez
zaterdag 03 maart
zondag 04 maart
17:00
11:00  
eucharistieviering pater
Leo de Jong o.p.
zondag:
samenzang o.l.v. Nel de Heer
zaterdag 10 maart

zondag 11 maart


17:00

11:00

eucharistieviering

eucharistieviering

pastoor
Charles Duynstee

pastor
Avin Kunnekkadan


zondag:
samenzang m.m.v. zanggroep St. Jan o.l.v. Zurisadai Ramirez
zaterdag 17 maart
zondag 18 maart

17:00
11.00

viering van woord, gebed en communie

Liturgiegroep zondag:
samenzang o.l.v. Martin Vijverberg
zaterdag 24 maart
zondag 25 maart - Palmzondag

17.00
11:00

eucharistieviering pater
Leo de Jong o.p.
zondag:
samenzang m.m.v. zanggroep St. Jan o.l.v. Zurisadai Ramirez
       
op de zaterdagen
is er op verschillende manieren muzikale ondersteuning


(van dinsdag 26 maart tot en met zondag 24 juni 2018)

2018
tijd
viering
voorganger
 
dinsdag 27 maart

19:00

Boeteviering

pater
Avin Kunnekkadan SVD
samenzang o.l.v. Wim van der Steen
donderdag 29 maart
Witte Donderdag
19:00

eucharistieviering

pater
Leo de Jong o.p.
samenzang o.l.v. Wim van der Steen
vrijdag 30 maart
Goede Vrijdag

15:00

Kruisweg

Liturgiegroep

samenzang o.l.v. Wim van der Steen

zaterdag 31 maart
Paaswake
21:00

eucharistieviering

pater
Leo de Jong o.p.
samenzang o.l.v. Wim van der Steen

zondag 01 april
Eerste Paasdag

11:00

eucharistieviering

pater
Leo de Jong o.p.

samenzang m.m.v. zanggroep St. Jan o.l.v. Zurisadai Ramirez

zaterdag 07 april
zondag 08 april

 
17:00
11:00

viering van woord, gebed en communie
eucharistieviering

Liturgiegroep
pastoor
Henri Egging


zondag:
samenzang m.m.v. zanggroep St. Jan o.l.v. Zurisadai Ramirez
zaterdag 14 april
zondag 15 april
17:00
11:00
eucharistieviering
pater
Leo de Jong o.p.
zondag:
samenzang o.l.v. Wim van der Steen
zaterdag 21 april
zondag 22 april
17:00 
11:00

geen viering i.v.m. patroonsfeest
viering van woord, gebed en communie


Liturgiegroep

zondag:
samenzang m.m.v. zanggroep St. Jan o.l.v. Zurisadai Ramirez
zaterdag 28 april
zondag 29 april
17:00
11:00  
viering van woord, gebed en communie pastor
Kees Koeleman
zondag:
samenzang o.l.v. Nel de Heer
zaterdag 05 mei
zondag 06 mei

17:00
11.00

eucharistieviering

pater
Leo de Jong o.p.
zondag:
samenzang o.l.v. Wim van der Steen
donderdag 10 mei
Hemelvaartsdag

11:00

eucharistieviering

pastor
Henri Egging
samenzang o.l.v. Wim van der Steen
zaterdag 12 mei
zondag 13 mei
17:00
11:00
eucharistieviering pastoor
Charles Duynstee
 
zondag:
samenzang m.m.v. zanggroep St. Jan o.l.v. Zurisadai Ramirez
zaterdag 19 mei
zondag 20 mei -Pinksteren
17:00 
11:00
eucharistieviering

pater
Leo de Jong o.p.
zondag:
samenzang o.l.v. Wim van der Steen
zaterdag 26 mei
zondag 27 mei
17:00
11:00  
viering van woord, gebed en communie pastor
Kees Koeleman
zondag:
samenzang m.m.v. zanggroep St. Jan o.l.v. Zurisadai Ramirez
zaterdag 02 juni
zondag 03 juni

17:00
11.00

viering van woord, gebed en communie Liturgiegroep zondag:
samenzang o.l.v. Wim van der Steen
zaterdag 09 juni
zondag 10 juni
17:00
11:00
eucharistieviering pastoor
Charles Duynstee
zondag:
samenzang m.m.v. zanggroep St. Jan o.l.v. Zurisadai Ramirez
zaterdag 16 juni
zondag 17 juni
17:00 
11:00
viering van woord, gebed en communie Liturgiegroep zondag:
samenzang o.l.v. Wim van der Steen
zaterdag 23 juni
zondag 24 juni
17:00
11:00  
eucharistieviering pater
Leo de Jong o.p.
zondag:
samenzang m.m.v. zanggroep St. Jan o.l.v. Zurisadai Ramirez
 

 

   
op de zaterdagen
is er op verschillende manieren muzikale ondersteuning

 

naar boven

********

MEDITATIE EN MIDDAGGEBED Elke tweede en vierde zaterdag van de maand bent u welkom in de Grote of St. Janskerk, Lange Kerkstraat, Schiedam.
De aanvang is 11.00 uur; vanaf 10.30 is er koffie en thee.
In een jachtige wereld wordt hier een mogelijkheid geboden om tot rust te komen, voorbeden te doen of een kaarsje op te steken. Voorgangers uit de diverse kerken leiden de bijeenkomsten.
De Raad van Kerken ondersteunt deze bijeenkomsten van harte. We breiden de kring graag voor u uit.

Cees Koogjenaar boven

********

SIRENE DIENSTENElke eerste maandag van de maand klinkt de sirene. Dit bracht inloophuis De Wissel op het idee om rond die tijd een middaggebed te houden.Het uitgangspunt is de tijd waarin wij leven, waarin zoveel geweld, onrecht, armoede is, dichtbij en verder weg. Dit is iets om samen met anderen bij stil te staan. De maandelijkse sirene is een soort waarschuwing om zelf waakzaam te zijn maar ook om alle tekenen van hoop te blijven zien.
Het inloophuis beschikt sinds een jaar over een eigen stiltecentrum. Het middaggebed zal daar plaats hebben. Het begint als het geluid van de sirene is weggeëbd.
Het gebed duurt ongeveer een half uurtje. Daarna is er ruimte voor ontmoeting.
Plaats: Inloophuis de Wissel, Broersveld 123b.
Inloophuis De Wissel is onderdeel van Stichting Missionair Diaconaal Centrum Schiedam, opgericht in 1989 op initiatief van de Raad van Kerken in Schiedam Meer informatie: M.-Paul van Mansum, tel. (010) 426 52 88 en/of Lidwien Meijer, tel. (010) 426 60 32.naar boven

********

terug naar openingspagina