Wanneer zijn er vieringen?

In het weekeinde zijn er twee vieringen:

  • zaterdag om 17.00 uur
  • zondag om 11.00 uur

Twee tot drie maal per maand zijn dit eucharistievieringen. Pater Leo de Jong o.p. gaat doorgaans twee maal per maand in deze vieringen voor. In de andere eucharistievieringen zijn dit pastor Charles Duijnstee, pastor Henri Egging of pater Avin Kunnekkadan svd.
De andere weekeinden zijn er vieringen van Woord, Gebed en Communie.
In deze vieringen gaan voor pastor pastor Kees Koeleman of een van de leden van de liturgiegroep.

De vieringen kenmerken zich door zorgvuldigheid in gebed en prediking.
Er wordt veel gezongen.
Tweemaal per maand ondersteunt bij de zondagviering zanggroep Sint Jan de samenzang.
Op de andere zondagen is er samenzang, soms een gastkoor.
Op de zaterdagen wordt er niet gezongen maar wordt de viering opgeluisterd door muzikale intermezzo's.

Na de zondagviering is er gelegenheid om elkaar bij een kopje koffie of thee te ontmoeten.

Op de eerste zondag van de maand is er om 13:30 uur een viering voor/door Antillianen.

naar boven


Rooster van weekendvieringen / speciale vieringen
(van zaterdag 2 juli t/m zondag 25 september 2016)

(rooster onder voorbehoud)

2016
tijd
viering
voorganger
 
zaterdag 2 juli
zondag 3 juli
17:00
11:00
eucharistieviering pastor H. Egging zondag:
samenzang o.l.v. Wim van der Steen
zaterdag 9 juli
zondag 10 juli
17:00
11:00
eucharistieviering pater
Leo de Jong o.p.
zondag:
samenzang m.m.v. zanggroep St. Jan o.l.v. Zurisadai Ramirez
zaterdag 16 juli
zondag 17 juli
17.00
11:00
viering van woord, gebed en communie Liturgiegroep zondag:
samenzang o.l.v. Wim van der Steen
zaterdag 23 juli
zondag 24 juli

17:00
11:00

eucharistieviering pater
Leo de Jong o.p.
zondag:
samenzang o.l.v. Wim van der Steen
zaterdag 30 juli
zondag 31 juli
17:00
11:00 
viering van woord, gebed en communie Lidwien Meijer zondag:
samenzang o.l.v. Wim van der Steen
zaterdag 6 augustus
zondag 7 augustus
17:00
11:00
viering van woord, gebed en communie Liturgiegroep zondag:
samenzang o.l.v. Wim van der Steen
zaterdag 13 augustus
zondag 14 augustus
  17:00
11:00
eucharistieviering pater
Leo de Jong o.p.
zondag:
samenzang o.l.v. Wim van der Steen
maandag 15 augustus   Maria ten Hemelopneming
Geen viering
   
zaterdag 20 augustus
zondag 21 augustus
17:00
11:00  
eucharistieviering pater
Leo de Jong o.p.
zondag:
samenzang o.l.v. Wim van der Steen
zaterdag 27 augustus
zondag 28 augustus
17:00
11:00  
viering van woord, gebed en communie pastor Kees Koeleman zondag:
samenzang m.m.v. zanggroep St. Jan o.l.v. Zurisadai Ramirez

zaterdag 3 september
zondag 4 september

17:00
11:00 
eucharistieviering pater
Leo de Jong o.p.
zondag:
samenzang met begeleiding van Nel de Heer

zaterdag 10 september
zondag 11 september

17:00
11:00 
eucharistieviering pater
Leo de Jong o.p.
zondag: m.m.v. zanggroep St. Jan o.l.v. Zurisadai Ramirez
zaterdag 17 september
zondag 18 september
17:00
11:00 
viering van woord, gebed en communie pastor Kees Koeleman zondag:
samenzang o.l.v. Wim van der Steen

zaterdag 24 september
zondag 25 september

17:00
11:00 
viering van woord, gebed en communie Liturgiegroep zondag:
samenzang m.m.v. zanggroep St. Jan o.l.v. Zurisadai Ramirez
         

naar boven

VIERINGEN VLIETLANDZIEKENHUIS

Elke zondagmorgen is er een oecumenische kerkdienst in het Vlietlandziekenhuis in Schiedam.
Deze diensten, die ook door butenstaanders kunnen worden bijgewoond, worden door de ZOS
(Zieken Omroep Schiedam) rechtstreeks uitgezonden via de radio.

Tijdstip: zondagmorgen tussen 9:30 en 10:30 uur.

In het ziekenhuis is de dienst nu te ontvangen via radiokanaal 36.
Ook buiten het ziekenhuis kunnen de diensten beluisterd worden:

via Caiway FM frequentie 99.0 MHz
op internet: www.zosradio.nl .

Voorgangers uit de verschillende kerkgenootschappen leiden bij toerbeurt deze vieringen, steeds met muzikale ondersteuning, geregeld ondersteund door een gastkoor.

naar boven

********

MEDITATIE EN MIDDAGGEBED

Elke tweede en vierde zaterdag van de maand bent u welkom in de Grote of St. Janskerk, Lange Kerkstraat, Schiedam.
De aanvang is 11.00 uur; vanaf 10.30 is er koffie en thee.

In een jachtige wereld wordt hier een mogelijkheid geboden om tot rust te komen, voorbeden te doen of een kaarsje op te steken. Voorgangers uit de diverse kerken leiden de bijeenkomsten.
De Raad van Kerken ondersteunt deze bijeenkomsten
van harte. We breiden de kring graag voor u uit.

Cees Koogje

naar boven

********

SIRENE DIENSTEN

Elke eerste maandag van de maand klinkt de sirene. Dit bracht inloophuis De Wissel op het idee om rond die tijd een middaggebed te houden.

Het uitgangspunt is de tijd waarin wij leven, waarin zoveel geweld, onrecht, armoede is, dichtbij en verder weg. Dit is iets om samen met anderen bij stil te staan. De maandelijkse sirene is een soort waarschuwing om zelf waakzaam te zijn maar ook om alle tekenen van hoop te blijven zien.
Het inloophuis beschikt sinds een jaar over een eigen stiltecentrum. Het middaggebed zal daar plaats hebben. Het begint als het geluid van de sirene is weggeëbd.

Het gebed duurt ongeveer een half uurtje. Daarna is er ruimte voor ontmoeting.
Plaats: Inloophuis de Wissel, Broersveld 123b.

Inloophuis De Wissel is onderdeel van Stichting Missionair Diaconaal Centrum Schiedam, opgericht in 1989 op initiatief van de Raad van Kerken in Schiedam

Meer informatie: M.-Paul van Mansum, tel. (010) 426 52 88 en/of Lidwien Meijer, tel. (010) 426 60 32.

naar boven

********

terug naar openingspagina