Wanneer zijn er vieringen?
Rooster van weekendvieringen

 

Wanneer zijn er vieringen?

In het weekeinde zijn er twee vieringen:

  • zaterdag om 17.00 uur
  • zondag om 11.00 uur

Twee tot drie maal per maand zijn dit eucharistievieringen. Pater Leo de Jong o.p. gaat doorgaans twee maal in deze vieringen voor. In de andere eucharistievieringen zijn dit pastor Charles Duijnstee, pastor Henri Egging of pater Avin Kunnekkadan svd.
De andere weekeinden zijn er vieringen van Woord, Gebed en Communie.
In deze vieringen gaan voor pastor Mirjam Heikens, pastor Kees Koeleman of een van de leden van de liturgiegroep.

De vieringen kenmerken zich door zorgvuldigheid in gebed en prediking.
Er wordt veel gezongen.
Tweemaal per maand ondersteunt bij de zondagviering zanggroep Sint Jan de samenzang.
Op de andere zondagen is er samenzang, soms een gastkoor.
Op de zaterdagen wordt er niet gezongen maar wordt de viering opgeluisterd door muzikale intermezzo's.

Na de zondagviering is er gelegenheid om elkaar bij een kopje koffie of thee te ontmoeten.

Op de eerste zondag van de maand is er om 13.00 uur een viering voor/door Antillianen.

naar boven


Rooster van weekendvieringen / speciale vieringen
(van zaterdag 21 maart t/m zondag 28 juni 2015)

(rooster onder voorbehoud)

2015
       
zaterdag 21 maart
zondag 22 maart Zondag+
17:00
11:00
eucharistieviering pastor
Henri Egging
Zondag: m.m.v. zanggroep St. Jan o.l.v. Zurisadai Ramirez
zaterdag 28 maart
zondag 29 maart
PALMZONDAG
17:00
11:00
eucharistieviering pater
Leo de Jong op
zondag: samenzang
o.l.v. Nel de Heer
dinsdag 31 maart
19:00 boeteviering pastor Mirjam Heikens samenzang
o.l.v. Nel de Heer
donderdag 2 april
WITTE DONDERDAG
19:00
eucharistieviering pater
Leo de Jong op
samenzang
o.l.v. Nel de Heer
vrijdag 3 april
GOEDE VRIJDAG
15:00 kruisweg Liturgiegroep muzikale omlijsting en samenzang
o.l.v. Wim van der Steen
zaterdag 4 april
PAASWAKE
21:00
Paaswake met eucharistieviering pater
Leo de Jong op
m.m.v. zanggroep St. Jan o.l.v. Zurisadai Ramirez
zondag 5 april
PASEN
11:00
eucharistieviering pater
Leo de Jong op
zondag: samenzang
o.l.v. Wim van der Steen
zaterdag 11 april
17:00
eucharistieviering pater
Leo de Jong op
 
zondag 12 april
SACRAMENT DERDE LEVENSFASE
11:00
eucharistieviering pater
Leo de Jong op
m.m.v. zanggroep St. Jan o.l.v. Zurisadai Ramirez
zaterdag 18 april
zondag 19 april
17:00
11:00
viering van woord, gebed en communie Liturgiegroep zondag: samenzang
o.l.v. Wim van der Steen
zaterdag 25 april
FEEST VAN
DE GOEDE HERDER

17:00
eucharistieviering   Viering in de Pax Christiekerk in Vlaardingen Holy, geen vieringen in Schiedam
zondag 26 april 17:00
11:00
viering van woord, gebed en communie pastor
Mirjam Heikens
m.m.v. zanggroep St. Jan o.l.v. Zurisadai Ramirez

zaterdag 2 mei
zondag 3 mei

17:00
11:00

eucharistieviering

pater
Leo de Jong op
zondag: samenzang
o.l.v. Wim van der Steen

zaterdag 9 mei
zondag 10 mei

17:00
11:00

eucharistieviering pater Avin Kunnekkadan
zondag: m.m.v. zanggroep St. Jan o.l.v. Zurisadai Ramirez
donderdag 14 mei
HEMELVAARTSDAG
17:00 eucharistieviering pater
Leo de Jong op
samenzang
o.l.v. Jan Meisters
zaterdag 16 mei
zondag 17 mei
17:00
11:00
eucharistieviering pater
Leo de Jong op
zondag: samenzang
o.l.v. Wim van der Steen
zaterdag 23 mei
zondag 24 mei
PINKSTEREN

17:00
11:00

eucharistieviering pastor
Henri Egging
zondag: m.m.v. zanggroep St. Jan o.l.v. Zurisadai Ramirez
zaterdag 30 mei
zondag 31 mei
17:00
11:00
viering van woord, gebed en communie Liturgiegroep zondag: samenzang
o.l.v. Nel de Heer
zaterdag 6 juni
zondag 7 juni
SACRAMENTSDAG
17:00
11:00
eucharistieviering pastor
Henri Egging
zondag: samenzang
o.l.v. Wim van der Steen
zaterdag 13 juni
zondag 14 juni
17:00
11:00
eucharistieviering pater
Leo de Jong op
zondag: m.m.v. zanggroep St. Jan o.l.v. Zurisadai Ramirez
zaterdag 20 juni
zondag 21 juni
17:00
11:00
eucharistieviering pastor Charles Duynstee zondag: samenzang
o.l.v. Wim van der Steen
zaterdag 27 juni
zondag 28 juni
17:00
11:00
viering van woord, gebed en communie Liturgiegroep zondag: m.m.v. zanggroep St. Jan o.l.v. Zurisadai Ramirez

 

VIERINGEN VLIETLANDZIEKENHUIS

Elke zondagmorgen is er een oecumenische kerkdienst in het Vlietlandziekenhuis in Schiedam.
Deze diensten, die ook door butenstaanders kunnen worden bijgewoond, worden door de ZOS
(Zieken Omroep Schiedam) rechtstreeks uitgezonden via de radio.

Tijdstip: zondagmorgen tussen 9:30 en 10:30 uur.

In het ziekenhuis is de dienst nu te ontvangen via radiokanaal 36.
Ook buiten het ziekenhuis kunnen de diensten beluisterd worden:

via Caiway FM frequentie 99.0 MHz
op internet: www.zosradio.nl .

Voorgangers uit de verschillende kerkgenootschappen leiden bij toerbeurt deze vieringen, steeds met muzikale ondersteuning, geregeld ondersteund door een gastkoor.

********

MEDITATIE EN MIDDAGGEBED

Elke tweede en vierde zaterdag van de maand bent u welkom.
De aanvang is 11.00 uur; vanaf 10.30 is er koffie en thee.

In een jachtige wereld wordt hier een mogelijkheid geboden om tot rust te komen, voorbeden te doen of een kaarsje op te steken. Voorgangers uit de diverse kerken leiden de bijeenkomsten.
De Raad van Kerken ondersteunt deze bijeenkomsten
van harte. We breiden de kring graag voor u uit.

Cees Koogje

********

TAIZÉVIERINGEN

Elke 1e woensdag van de maand is er een (oecumenische)Taizéviering in de Oud Katholieke kerk aan de Dam in Schiedam, van 19:00 - 19:45 uur. Inlichtingen: Lidwien Meijer, 010-4266032.

********

naar boven

terug naar openingspagina