Wanneer zijn er vieringen?
Rooster van weekendvieringen

 

Wanneer zijn er vieringen?

In het weekeinde zijn er twee vieringen:

  • zaterdag om 17.00 uur
  • zondag om 11.00 uur

Twee tot drie maal per maand zijn dit eucharistievieringen. Pater Leo de Jong o.p. gaat doorgaans twee maal in deze vieringen voor. In de andere eucharistievieringen zijn dit pastor Charles Duijnstee of pastor Coert Biesjot.
De andere weekeinden zijn er vieringen van Woord, Gebed en Communie.
In deze vieringen gaan voor pastor Mirjam Heikens, pastor Kees Koeleman of een van de leden van de liturgiegroep.

De vieringen kenmerken zich door zorgvuldigheid in gebed en prediking.
Er wordt veel gezongen.
Tweemaal per maand ondersteunt bij de zondagviering zanggroep Sint Jan de samenzang.
Op de andere zondagen is er samenzang, soms een gastkoor.
Op de zaterdagen wordt er niet gezongen maar wordt de viering opgeluisterd door muzikale intermezzo's.

Na de zondagviering is er gelegenheid om elkaar bij een kopje koffie of thee te ontmoeten.

Op de eerste zondag van de maand is er om 13.00 uur een viering voor/door Antillianen.

naar boven


Rooster van weekendvieringen / speciale vieringen
(van zaterdag 5 juli t/m zondag 28 september 2014)

(rooster onder voorbehoud)

2014
       
zaterdag 5 juli 2014
zondag 6 juli 2014
17:00
11:00
eucharistieviering pastor
Henri Egging
zondag: samenzang
o.l.v. Wim van der Steen

zaterdag 12 juli 2014
zondag 13 juli 2014

17:00
11:00
viering van woord, gebed en communie pastor
Kees Koeleman
zondag: m.m.v. zanggroep St. Jan
o.l.v. Zurisadai Ramirez

zaterdag 19 juli 2014
zondag 20 juli 2014

17:00
11:00

eucharistieviering pater
Leo de Jong op
zondag: samenzang
o.l.v. Wim van der Steen
zaterdag 26 juli 2014
zondag 27 juli 2014
17:00
11:00
eucharistieviering pater
Leo de Jong op
zondag: samenzang
o.l.v. Jan Meisters
zaterdag 2 augustus 2014
zondag 3 augustus 2014
17:00
11:00

viering van woord, gebed en communie

Liturgiegroep

zondag: samenzang
o.l.v. Wim van der Steen

zaterdag 9 augustus 2014
zondag 10 augustus 2014
17:00
11:00
viering van woord, gebed en communie Lidwien Meijer zondag: samenzang
o.l.v. Nel de Heer
zaterdag 16 augustus 2014
zondag 17 augustus 2014
17:00
11:00
eucharistieviering pater
Leo de Jong op
zondag: samenzang
o.l.v. Jan Meisters
zaterdag 23 augustus 2014
zondag 24 augustus 2014

17:00 11:00

viering van woord, gebed en communie pastor
Kees Koeleman
zondag: samenzang
o.l.v. Cock den Uijl
zaterdag 30 augustus 2014
zondag 31 augustus 2014
17:00
11:00
viering van woord, gebed en communie Lidwien Meijer zondag: m.m.v. zanggroep St. Jan
o.l.v. Zurisadai Ramirez

zaterdag 6 september 2014
zondag 7 september 2014

17:00
11:00
eucharistieviering pater
Leo de Jong op

zondag: samenzang
o.l.v. Wim van der Steen

zaterdag 13 september 2014
zondag 14 september 2014
17:00
11:00
 eucharistieviering pastor Charles Duystee zondag: m.m.v. zanggroep St. Jan
o.l.v. Zurisadai Ramirez
zaterdag 20 september 2014
zondag 21 september 2014
17:00
11:00
viering van woord, gebed en communie Liturgiegroep zondag: samenzang
o.l.v. Wim van der Steen
zaterdag 27 september 2014
zondag 28 september 2014
17:00
11:00
 eucharistieviering pater
Leo de Jong op
zondag: m.m.v. zanggroep St. Jan
o.l.v. Zurisadai Ramirez

Meditatie en ochtendgebed.

Elke tweede en vierde zaterdag van de maand bent u welkom.
De aanvang is 11.00 uur; vanaf 10.30 is er koffie en thee.

In een jachtige wereld wordt hier een mogelijkheid geboden om tot rust te komen, voorbeden te doen of een kaarsje op te steken. Voorgangers uit de diverse kerken leiden de bijeenkomsten.
De Raad van Kerken ondersteunt deze bijeenkomsten
van harte. We breiden de kring graag voor u uit.

Cees Koogje

VIERINGEN VLIETLANDZIEKENHUIS

Elke zondagmorgen is er een oecumenische kerkdienst in het Vlietlandziekenhuis in Schiedam.
Deze diensten worden door de ZOS (Zieken Omroep Schiedam) rechtstreeks uitgezonden via de radio.

Tijdstip: zondagmorgen tussen 9:30 en 10:30 uur.

In het ziekenhuis is de dienst nu te ontvangen via radiokanaal 36.
Ook buiten het ziekenhuis kunnen de diensten beluisterd worden:

via Caiway FM frequentie 99.0 MHz
op internet: www.zosradio.nl .

Voorgangers uit de verschillende kerkgenootschappen leiden bij toerbeurt deze vieringen, steeds met muzikale ondersteuning, geregeld ondersteund door een gastkoor.

naar boven

terug naar openingspagina