Wanneer zijn er vieringen?
Rooster van weekendvieringen

 

Wanneer zijn er vieringen?

In het weekeinde zijn er twee vieringen:

  • zaterdag om 17.00 uur
  • zondag om 11.00 uur

Twee tot drie maal per maand zijn dit eucharistievieringen. Pater Leo de Jong o.p. gaat doorgaans twee maal in deze vieringen voor. In de andere eucharistievieringen zijn dit pastor Charles Duijnstee, pastor Henri Egging of pater Avin Kunnekkadan svd.
De andere weekeinden zijn er vieringen van Woord, Gebed en Communie.
In deze vieringen gaan voor pastor Mirjam Heikens, pastor Kees Koeleman of een van de leden van de liturgiegroep.

De vieringen kenmerken zich door zorgvuldigheid in gebed en prediking.
Er wordt veel gezongen.
Tweemaal per maand ondersteunt bij de zondagviering zanggroep Sint Jan de samenzang.
Op de andere zondagen is er samenzang, soms een gastkoor.
Op de zaterdagen wordt er niet gezongen maar wordt de viering opgeluisterd door muzikale intermezzo's.

Na de zondagviering is er gelegenheid om elkaar bij een kopje koffie of thee te ontmoeten.

Op de eerste zondag van de maand is er om 13:30 uur een viering voor/door Antillianen (niet op 1 mei 2016).

naar boven


Rooster van weekendvieringen / speciale vieringen
(van zaterdag 6 februari t/m zondag 26 juni 2016)

(rooster onder voorbehoud)

2016
       
zaterdag 6 februari
zondag 7 februari
17:00
11:00
viering van woord, gebed en communie Liturgiegroep zondag: samenzang
o.l.v. Wim van der Steen
woensdag 10 februari
Aswoensdag
17:00 viering van woord en gebed pater Avin Kunnekkadan SVD
samenzang
o.l.v. Nel de Heer
zaterdag 13 februari
zondag 14 februari
17:00
11:00
eucharistieviering pater
Leo de Jong op
zondag: m.m.v. zanggroep St. Jan o.l.v. Zurisadai Ramirez
zaterdag 20 februari
17:00
eucharistieviering pater
Leo de Jong op
orgelspel
zondag 21 februari 11:00
viering van woord, gebed en communie Zr. Babtiste Tuin o.p. samenzang
o.l.v. Wim van der Steen
zaterdag 27 februari
zondag 28 februari
17:00
11:00 
viering van woord, gebed en communie Lidwien Meijer zondag: m.m.v. zanggroep St. Jan o.l.v. Zurisadai Ramirez
zaterdag 5 maart 17:00 viering van woord, gebed en communie Liturgiegroep piano/orgelspel
zondag 6 maart   11:00 eucharistieviering pater
René Dinklo op
samenzang
o.l.v. Wim van der Steen
zaterdag 12 maart
zondag 13 maart
17:00
11:00  
eucharistieviering pater
Leo de Jong op
zondag: samenzang
o.l.v. Wim van der Steen
zaterdag 19 maart
zondag 20 maart
Palmzondag
17:00
11:00  
viering van woord, gebed en communie pastor Kees Koeleman zondag: samenzang
o.l.v. Wim van der Steen
dinsdag 22 maart
19:00
boeteviering pastor Henri Egging m.m.v. de New Life Singers

donderdag 24 maart
Witte Donderdag

19:00

eucharistieviering

pater
Leo de Jong op

M.m.v. de Oostercantorij
vrijdag 25 maart
Goede Vrijdag
15:00
kruisweg Liturgiegroep samenzang
o.l.v. Wim van der Steen

zaterdag 26 maart
paaswake

21:00
eucharistieviering pater
Leo de Jong op
samenzang
o.l.v. Wim van der Steen
zondag 27 maart
1e Paasdag
11:00 eucharistieviering pater
Leo de Jong op
m.m.v. zanggroep St. Jan o.l.v. Zurisadai Ramirez

zaterdag 2 april
zondag 3 april

17:00
11:00 
viering van woord, gebed en communie pastor Kees Koeleman zondag: samenzang
o.l.v. Wim van der Steen

zaterdag 9 april
zondag 10 april

17:00
11:00 
viering van woord, gebed en communie Liturgiegroep zondag: m.m.v. zanggroep St. Jan o.l.v. Zurisadai Ramirez

zaterdag 16 april


geen viering i.v.m patroonsfeest  

zondag 17 april

  11:00
viering van woord, gebed en communie Liturgiegroep samenzang
o.l.v. Wim van der Steen
zaterdag 23 april
zondag 24 april
17:00
11:00 
eucharistieviering pater
Leo de Jong op
zondag: m.m.v. zanggroep St. Jan o.l.v. Zurisadai Ramirez

zaterdag 30 april

17:00
viering van woord, gebed en communie Liturgiegroep  

zondag 1 meil

  11:00
eucharistieviering pater
Louis Klinkenberg op
m.m.v. zanggroep St. Jan o.l.v. Zurisadai Ramirez
donderdag 5 mei
Hemelvaartsdag
  11:00
eucharistieviering pastor Henry Egging
samenzang
o.l.v. Wim van der Steen

zaterdag 7 mei
zondag
8 mei

17:00
11:00 
viering van woord, gebed en communie pastor Kees Koeleman zondag: samenzang
o.l.v. Wim van der Steen

zaterdag 14 mei
zondag 15
mei
Pinksteren

17:00
11:00 
eucharistieviering za: pastor Charles Duynstee
zo:pastor Henry Egging
zondag: samenzang
o.l.v. Wim van der Steen

zaterdag 21 mei
zondag
22 mei

17:00
11:00 
viering van woord, gebed en communie Lidwien Meijer zondag: m.m.v. zanggroep St. Jan o.l.v. Zurisadai Ramirez

zaterdag 28 mei
zondag 29
mei

17:00
11:00 
eucharistieviering pastor Charles Duynstee
zondag: samenzang
o.l.v. Nel de Heer
zaterdag 4 juni
zondag 5 juni
17:00
11:00 
eucharistieviering pater
Leo de Jong op
zondag: samenzang
o.l.v. Wim van der Steen
zaterdag 11 juni
zondag 12 juni
17:00
11:00 
eucharistieviering pater
Leo de Jong op
zondag: m.m.v. zanggroep St. Jan o.l.v. Zurisadai Ramirez

zaterdag 18 juni
zondag
19 juni

17:00
11:00 
viering van woord, gebed en communie pastor Kees Koeleman zondag: samenzang
o.l.v. Wim van der Steen

zaterdag 25 juni
zondag
26 juni

17:00
11:00 
viering van woord, gebed en communie Liturgiegroep zondag: m.m.v. zanggroep St. Jan o.l.v. Zurisadai Ramirez
         

VIERINGEN VLIETLANDZIEKENHUIS

Elke zondagmorgen is er een oecumenische kerkdienst in het Vlietlandziekenhuis in Schiedam.
Deze diensten, die ook door butenstaanders kunnen worden bijgewoond, worden door de ZOS
(Zieken Omroep Schiedam) rechtstreeks uitgezonden via de radio.

Tijdstip: zondagmorgen tussen 9:30 en 10:30 uur.

In het ziekenhuis is de dienst nu te ontvangen via radiokanaal 36.
Ook buiten het ziekenhuis kunnen de diensten beluisterd worden:

via Caiway FM frequentie 99.0 MHz
op internet: www.zosradio.nl .

Voorgangers uit de verschillende kerkgenootschappen leiden bij toerbeurt deze vieringen, steeds met muzikale ondersteuning, geregeld ondersteund door een gastkoor.

********

MEDITATIE EN MIDDAGGEBED

Elke tweede en vierde zaterdag van de maand bent u welkom in de Grote of St. Janskerk, kerkstraat, Schiedam.
De aanvang is 11.00 uur; vanaf 10.30 is er koffie en thee.

In een jachtige wereld wordt hier een mogelijkheid geboden om tot rust te komen, voorbeden te doen of een kaarsje op te steken. Voorgangers uit de diverse kerken leiden de bijeenkomsten.
De Raad van Kerken ondersteunt deze bijeenkomsten
van harte. We breiden de kring graag voor u uit.

Cees Koogje

********

SIRENE DIENSTEN

Elke eerste maandag van de maand klinkt de sirene. Dit bracht inloophuis De Wissel op het idee om rond die tijd een middaggebed te houden.

Het uitgangspunt is de tijd waarin wij leven, waarin zoveel geweld, onrecht, armoede is, dichtbij en verder weg. Dit is iets om samen met anderen bij stil te staan. De maandelijkse sirene is een soort waarschuwing om zelf waakzaam te zijn maar ook om alle tekenen van hoop te blijven zien.
Het inloophuis beschikt sinds een jaar over een eigen stiltecentrum. Het middaggebed zal daar plaats hebben. Het begint als het geluid van de sirene is weggeëbd.

Het gebed duurt ongeveer een half uurtje. Daarna is er ruimte voor ontmoeting.
Plaats: Inloophuis de Wissel, Broersveld 123b.

Inloophuis De Wissel is onderdeel van Stichting Missionair Diaconaal Centrum Schiedam, opgericht in 1989 op initiatief van de Raad van Kerken in Schiedam

Meer informatie: M.-Paul van Mansum, tel. (010) 426 52 88 en/of Lidwien Meijer, tel. (010) 426 60 32.

********

naar boven

terug naar openingspagina